Jardun trinkoa: 09:00-13:00
Goiz eta arratsaldez: 09:00-12:30 eta 15:00-16:30

Telefonoa eta harremanak

Intxaurrondo Hegoa IP
Tel. 943-297023
info@hegoa.eus